Vaccinering

Läs mer om de vaccineringar vi erbjuder och tillhörande priser.

Besök oss

Möt oss på Esplanaden 2, Rostad i Kalmar. Parkering finns till förfogande inne på gården.

Trafikstörningar 8/6-16/6 - Läkarhuset Kronan
Trafikstörningar 8/6-16/6

Vägavstängning södra sidan av Esplanaden
Gäller delen mellan Lorensbergsleden och Norra vägen

Ovan angivet vägavsnitt kommer att vara avstängd mellan 8:e juni och 16:e juni för genomfart med
fordon. Fordonstrafik kommer att ledas om genom tillfällig vägvisning och cyklister samt gående
kommer att hänvisas till den norra sidan av Esplanaden som är färdigställd. Vägöverfarterna vid
Linnégatan och Smålandsgatan kommer att hållas öppna.

Publicerad: June 07, 2017