Personal - Läkarhuset Kronan
Personal

Specialister i allmänmedicin

Jan Bjerkland

Lars Näsman

Maria Lells

 

ST-läkare

Patrik Gren

Nils Alstrand

Karin Persson

 

Diabetessköterska

Cecilia Elfverson

Astma/KOL-sköterska

Kajsa Bengtsson

Sjukssköterska/Vaccinationsansvarig

Alexandra Sjöström

Distriktssköterska

Sara Klasson

 

Undersköterska

Malin Webler

 

Undersköterska

 

Annika Bernljung