Personal - Läkarhuset Kronan
Personal

Specialister i allmänmedicin

Maria Lells

Jan Bjerkland

 

ST-läkare

Patrik Gren

Nils Alstrand

Karin Persson

 

Diabetessköterska

Ida Hed

Astma/KOL-sköterska

Kajsa Bengtsson

Sjuksköterska/Vaccinationsansvarig

Alexandra Sjöström

Distriktssköterska

Sara Klasson

Undersköterska

Malin Webler

Annika Bernljung